HOSTED EVENTS AND EXHIBITIONS


FÉLÚTON

Kiállító Művészek: Nagy Iza, Móró Zsófia Hilda, Veres Noémi Viktória

Megnyitó: Cserna Endre

A Skurc idén Open Callt írt ki csoportos kiállítások megrendezésére, ennek eredményeként kerül most bemutatásra a 3 nyertes csoport közül a harmadik. 

Félúton

Ti lelkek, akik fehér fényben égtek,
Ti erőtől, ti szépségtől kevélyek,
Jöjjön el már a ti országotok!
Ne kelljen egyre gyáván vágyni, várni,
A szürke szerdák hamujába’ járni,
És lesni, ami titkon háborog!
Vasárnap lenne minden nap e tájon,
Miénk az élet és az élet álom,
Miénk, akik ma keresők vagyunk!
…De így, szomorú lápok lángja pislog
És temetőknek süppedt árka biztat,
Haláltánc a mi legszebbik dalunk!

Juhász Gyula, 1908

fotó: Lantos Olivér


NONSZENSZ


Kiállító Művészek: Dankó Boglárka, Lévai Fanni, Mukus Roxána, Tóth Magdolna

A Skurc idén Open Callt írt ki csoportos kiállítások megrendezésére, ennek eredményeként kerül most bemutatásra a 3 nyertes csoport közül a második. 

Manapság egyre nehezebb megmondani, hogy mi művészet és mi nem, hiszen a történeti szabályok felborultak, de újak nem kerültek a helyükre, amit hatványozottan éreznek a pályakezdő művészek. A Cukormázas gennylé nevű csoport, mely 4 pécsi művészből áll (Dankó Boglárka, Lévai Fanni, Mukus Roxána, Tóth Magdolna), arra jutott, hogy annyira abszurd feltételeknek kell megfelelni a szakmában való szitualizálódáshoz, hogy az egészre kizárólag nonszenszként tudnak tekinteni.
Ebből egy olyan nézőpont képződött, mely folyamatosan kívülről próbálja magát szemlélni, rácsodálkozik saját kontextusára és az arra adott reakcióira is. A racionalitás hiánya nem a frusztrációjukhoz vezet, ugyanis az értelmetlen dolgok, az anomáliák érdekesek: magyarázat híján különös figyelmet érdemelnek. Humoruk ironikus, de mégsem bántó, mivel önmagukon is nevetnek. 


LIMITED SOURCE


Kiállító Művészek: Csatlós Asztrid, Gregóczki Réka, Újházi Adrienn

A Skurc idén Open Callt írt ki csoportos kiállítások megrendezésére, ennek eredményeként kerül most bemutatásra a 3 nyertes csoport közül az első. 

Csatlós Asztrid, Gregóczki Réka és Újházi Adrienn munkáinak több közös pontja is van, többek között a víz mint motívum és közeg, a varázslatba hajló tudományosság hatása a környezetünkre, de ami leginkább összeköti őket, az a kontempláció ember és természet viszonyáról. 
Világosan a biofiliát jelölik ki lehetséges útként a jövő felé, ami a természeti rend tiszteletét és meg nem bontását jelenti, ami már csak azért is érdekes, mert történetileg gondolkodnak a bizonytalan jelenről. Ez kiütközik korábbi korokra való utalásokban, életmódbeli változások ábrázolásában, de még az is időhöz kötött, ahogy az üvegekben burjánzásba kezdenek a baktériumok és az élesztőkultúrák. Mintha csak a természetnek lenne joga megbontani minket.


Welcome Visions

Kiállító Művészek: Ámmer Gergő, Dóra Ádám, Drabik Tamás, Kecső Endre, Szabó Menyhért

Az egynapos pop-up kiállítás hívószava a vízió, vagyis a képzőművészet egyik legalapvetőbb éltető ereje. A kiállító alkotók különböző tematikák előhívására fókuszálnak, és a címadó fogalmat is eltérő módokon közelítik meg művészetükben. A látható világ kontemplatív elemzése, illetve a befelé figyelés, az álmok és képzetek megidézése, egyénenként változatos munkafolyamatokat eredményez.Egyre inkább digitalizálódó, robotizált korunkban a művek a klasszikus képzőművészeti műfajokban nagy jelentősséggel bíró gesztusok, emberi mozdulatok hangsúlyosságát emelik középpontba.
A különböző kultúrtörténeti hivatkozások párhuzamokat képeznek és szintetizálódnak a művekben, legyenek azok ókori görög mitológiai szereplők, művészettörténeti előképek, vagy épp a kortárs divat vizualitása.Az öt művész munkásságában közös metszéspontot alkotnak az expresszív festészeti- és szobrászati hagyományokra épülő alkotói törekvések, legitimálva az ezekben a médiumokban rejlő érzékiséget, anyagi minőségeket.


Should we forget about the whole thing?!

PUBLISHED : ARTMIRROR

“Az emlékezés teljes skálája részt vesz abban, hogy a néző a jelen pillanatban érzékelje a mű, a benne prezentált és egy jelen nem lévő másik világ összefüggését.”
(Keserü Katalin)
A kiállító művészek, feltörve az idő lineáris folyamatát, létrehozzák saját kapcsolódási pontjaikat a heterogén kultúra időtapasztalatához; a valóság metafizikai alapjaiból kiinduló imaginációt öntik érzéki és egyedi formába. Mindannyian a pillanat mostjában élünk. Kétoldalról határol bennünket a múlt “már nem-je” és a jövő “még nem-je”. E két horizontot sosem érhetjük el, mégis a róluk való gondolkodás átszövi egész életünket. Hiszen tudatos lényként ezáltal vagyunk képesek definiálni önmagunkat és igazolni létezésünket. A homogenizált idő elgondolásában megszűnik a téridő hagyományos koordinációja és a modern kommunikációs eszközöknek köszönhetően a távoli betör az egyéni időbe. Észleljük a jelen globális történéseit, de nem tudunk cselekedni, tenni, változtatni. A világ egy folyamatos színházzá válik a jelen pillanatába záródva. 
Az emlékezés lehetőséget ad a kitörésre, és az idő ciklikus megélésére, ezáltal a jelenbe zárt elfásult tudatunk újratöltődhet a tapasztalás és az egyéni idő nosztalgiájával. 

Kiállító művészek: 
Brunner Olívia, Gacsályi Bíborka, Körei Sándor, Marosfalvi Marcell, Márton Dominika, Milinszki Bogi, Papp Írisz, Pataki Luca, Reining Vivien, Sarfenstein Ditta, Schell Réka, Sipos Lilla Judit, Szöllősi Dóra, Teleki Emma

Kurátor: Keszegh Ágnes

Grafika: Kincses Gergő

Zene: SOUPIRE – DJ PENIS ENVY


Queer Exhibition

Mixcloud_TILOS RADIO : MegtervezettValóság

Queer Budapest Exhibition explores contemporary queer culture through the lens of artists and makers currently operating in Hungary.
A Queer Budapest Kiállítás a kortárs queer kultúrát mutatja be magyar művészeken és alkotókon keresztül

Kiállító művészek: Ádám CSÁBI, Ádám DALLOS, Anna ÁDÁM, Annamari KMETYÓ, Borsos Lőrinc, DAVIE, Evelin NAGY, Fabian KIS-JUHÁSZ, Marietta KARTALI, Mónika ÜVEGES, Olivér GÁSPÁR, OMOH, Thomas ROUGHAN, Theo Studio (William Theodoracopulos / Taras Tolstikov), Barnabás LAKATOS GELLÉRI

Kurátorok: Thomas Roughan, Zsuró Zsu

http://queerbudapestexhibition.com/


COWORKING


Kurátor: Czvetkó Fruzsina
Kurátor asszisztens: Törkenczy Ármin
Kiállító művészek: Bagoly Anna Tamara, Bede Kincső, Bohus Réka, Csizik Balázs, Gajewszky Anna, Lázár Eszter, Nagy Izabella, Puszt Zsófia, Szabó Liza, Szekeres Laura Virág, Tóth Emese, Tóth Richárd, Üveges Mónika
2020 tavaszán 13 fiatal művész nyert felvételt az FFS-be. A kiállításhoz nem egy közös irányt, hanem egy közös teret képzeltünk el, ahol az alkotások mint kisebb szigetek különülnek el a SKURC kollektíva kiállítóterében, a Népszigeten. A munkás öltöző és zuhanyzóból műteremmé alakított tér méretében és nem teljesen letisztult környezetében erősíti a kiállítás szándékát, miszerint a látogatót olyan témákkal várjuk, amik éppen foglalkoztatják az alkotókat, de nem feltétlenül befejezettek. A munkák installálási formája minden művésznél eltérő lesz, így saját kontextusukban, nem egymáshoz képest lesz lehetőségünk értelmezni őket.
Külön köszönet: Kaló Dorottya
Támogatók: Magyar Fotóművészek Szövetsége, Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Skurc Group
Szervezők: FFS – Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, Magyar Fotóművészek Szövetség
A kiállítás a Fotóhónap 2020 rendezvénysorozat része.
www.fotohonap.hu
___________________________________________________

In spring of 2020, 13 young artists got the opportunity to become members of the FFS studio. For this exhibition, instead of a clear concept, we curated the artworks around a location (SKURC Group situated at Népsziget) where they are set apart as small islands. In this surrounding, we tried to emphasize the topics that the artists are currently interested in, but are not necessarily ready to show to the public. The workers’ changing room and the studio that had been transformed from shower room gives this concept a deeper understanding due to the unusual environment. The installation of the works will be different for each artist, therefore we will get the opportunity to understand them individually and not in comparison with each other.
Special thanks: Dorottya Kaló
Supporting partners: Studio of Young Photographers (FFS), Association of Hungarian Photographers, National Cultural Fund of Hungary (NKA), Skurc Group
The exhibition is part of Hungarian Month of Photography 2020.


Vr~_7();

PUBLISHED: A 3D-s kiállítások lehetőségei Dokumentáció és transzmediális kísérletek_ Fülöp Tímea

A Vr~_7(); egy virtuális kiállítás, amely a videó játék és a virtuális valóság, valamint a hagyományos kiállítás határán helyezkedik el.
Videójáték, mivel a néző számára interakcióra ad lehetőséget és valós idejű visszajelzést generál, ugyanakkor számítógépen létrehozott mesterséges világ, amibe a felhasználók megpróbálnak minél jobban elmélyedni és beleélni magukat a virtuális világban történő eseményekbe. Végül, de nem utolsó sorban nyilvános bemutató, a cél művek bemutatása, hogy az emberek láthassák.
Digitálisan létrehozott, individuális műveket láthat a néző, amelyek célzottan a Vr~_7(); mesterséges világába készültek. Ily módon a projekt reagál a megváltozott kommunikációs feltételekre és felteszi a kérdést: hogyan képzelhetjük el világunkat a nem is olyan távoli jövőben?
Posztapokaliptikus atmoszféra uralkodik a létrehozott térben, a címben található ’7();’egyrészt programnyelvből kölcsönöz részletet, másrészt a hetvenes számra utal: a képzelt idő 2070.

Kiállító művészek:
Boruzs Ádám
Prokisch Dániel
Rafael Erik Benjamin
Szabó Nóra
Széll Ádám
//
The Vr ~ _7 (); is a virtual exhibition located on the border of video game and virtual reality, as well as traditional exhibition.
Video game, as it allows the viewer to interact and generates real-time feedback, at the same time it is an artificial world created on a computer, in which users try to lose themselves as much as possible and live the events of the virtual world as they were real. Last but not least, a public presentation, with an aim to present artworks for people.
The viewer can see digitally created, individual works that are made especially to the Vr ~ _7 ();’s artificial world. In this way, the project responds to changed communication conditions and raises the question: how can we imagine our world in the not-so-distant future?
A post-apocalyptic atmosphere appears in the created space, the end of the title 7(); on the one hand borrows excerpts from a programming language, on the other hand is refers to the number 70 as the time of the imagined world is 2070.


%d blogger ezt szereti: